Comprehensive
Matwork & Reformer
(CMR)

Αυτό το πρόγραμμα διδάσκει λειτουργική ανατομία, τις Αρχές του STOTT PILATES® και την εφαρμογή τους στο ρεπερτόριο Επιπέδου 1 σε Βασικό και Μεσαίο επίπεδο δυσκολίας για Matwork και Reformer.

Συνήθως τα μαθήματα διεξάγονται με πλήρη απασχόληση σε περίοδο 12-15 εβδομάδων και στη συνέχεια ακολουθεί η μαθητεία. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να σχεδιάζουν, να διδάσκουν και να τροποποιούν μαθήματα Βασικού και Μεσαίου επιπέδου, ενσωματώνοντας μικρό εξοπλισμό για να προσθέσουν ποικιλία και να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών τους.

Θα φύγετε με γερές βάσεις και τις απαιτούμενες δεξιότητες για να αναπτύξετε αποτελεσματικά προγράμματα Pilates matwork και Reformer που κινητοποιούν τους ασκούμενούς σας.

Λεπτομέρειες

Τι θα μάθετε

Λειτουργική ανατομία (σε μορφή διάλεξης/επίδειξης)

Θεωρία και πράξη της ανάλυσης της στάσης του σώματος

185 ασκήσεις συν τροποποιήσεις για συγκεκριμένους σωματότυπους, προβλήματα και καταστάσεις στάσης του σώματος

Σύνθεση προπόνησης για προσωπική και ομαδική προπόνηση

Χρήση Flex-Band®, δακτυλίου αντίστασης Fitness Circle® και Arc Barrel για ενίσχυση, υποστήριξη και εντατικοποίηση ασκήσεων ενδυνάμωσης και ευλυγισίας

Αποτελεσματική χρήση του Reformer για ενίσχυση της σταθερότητας και της δύναμης του κορμού και για την περιφερική προετοιμασία των άκρων, την ευελιξία, τη σταθερότητα των αρθρώσεων, την ισορροπία και τον συντονισμό

Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και παρατήρησης

Λεκτικές και οπτικές ενδείξεις για ενίσχυση της απόδοσης και την κινητοποίηση των ασκούμενων

Προπονήσεις Βασικού, Μεσαίου, Προχωρημένου επιπέδου

Επίπεδα ασκήσεων σε σχέση με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό προγράμματος

Απαιτήσεις πιστοποίησης

30 ώρες λειτουργικής ανατομίας

90 ώρες εκπαίδευσης και διδασκαλίας υπό επίβλεψη

Τουλάχιστον 20 ώρες παρατήρησης

Τουλάχιστον 70 ώρες σωματικής εξέτασης

Τουλάχιστον 40 ώρες πρακτικής διδασκαλίας

60 ώρες μαθητείας που πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση

Σύνολο 310 ώρες

Παρατήρηση, πρακτική διδασκαλία και σωματική εξέταση

Για όλα τα προγράμματα απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ωρών παρατήρησης, πρακτικής διδασκαλίας και σωματικής εξέτασης, που θα πρέπει να συμπληρωθεί ανάμεσα στα εκπαιδευτικά sessions σε οποιαδήποτε εγκατάσταση STOTT PILATES®. Ενδέχεται να απαιτείται και επιπλέον εκπαίδευση πριν την πιστοποίηση. Οι ώρες της πρακτικής διδασκαλίας και της σωματικής εξέτασης θα πρέπει να καταγράφονται εκτός των εκπαιδευτικών ωρών. Τα ημερολόγια πρακτικής θα πρέπει να υποβάλλονται κατά την ημερομηνία της εξέτασης (είτε γραπτής είτε πρακτικής εξέτασης). Αν ο εκπαιδευόμενος δεν υποβάλλει όλα τα ημερολόγια εντός 7 ημερών από το τελευταίο μέρος της εξέτασης, ακυρώνεται όλη η εξέταση.

Παρατήρηση

Οι ώρες παρατήρησης μπορούν να καταγραφούν κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών του μαθήματος ή μετά από μάθημα STOTT PILATES® και μπορούν να συγκεντρωθούν παρακολουθώντας έναν Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES® που διδάσκει (δια ζώσης ή διαδικτυακά), καθώς και παρατηρώντας τα σχετικά βίντεο μαθημάτων σε DVD ή μέσω του Merrithew Connect™. Συνιστούμε το 50-80% των ωρών σας να ολοκληρώνεται παρακολουθώντας Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε άδεια από το Merrithew Training Center ή/και παρουσιάζοντας τον Εκπαιδευτή αρκετά έγκαιρα.

Σωματική εξέταση

Οι ώρες σωματικής εξέτασης αφορούν την εκτέλεση των ασκήσεων που διδάσκονται στο μάθημα. Η σωματική εξέταση του υλικού είναι πολύ σημαντική, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση μέσω του ίδιου σας του σώματος σε πρώτη φάση, πριν επιχειρήσετε να διδάξετε κάποιον άλλο. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσετε ότι το σώμα σας είναι έτοιμο για την αυξημένη πρόκληση σε κάθε επίπεδο ασκήσεων, καθώς προχωράτε την Εκπαίδευσή σας ως Γυμναστές STOTT PILATES®. Η παρακολούθηση ενός μαθήματος με Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES® ή η προπόνηση με το αντίστοιχο μάθημα βιντεοσκοπημένο σε DVD ή μέσω του Merrithew Connect μπορεί να χαρακτηριστεί ως σωματική εξέταση και μπορεί να συμπληρωθεί ατομικά ή με άλλους εκπαιδευόμενους.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα online Pilates session ή σε ένα online ομαδικό μάθημα Pilates που διδάσκει το ρεπερτόριο του STOTT PILATES® με Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES®. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ένα Merrithew Online Workshop (προσφέρεται από τα Merrithew Training Centres παγκοσμίως ή από το Corporate Training Center).

Πρακτική διδασκαλία

Οι ώρες πρακτικής διδασκαλίας μπορούν να συμπληρωθούν διδάσκοντας το ρεπερτόριο του προγράμματος STOTT PILATES® σε οικογένεια, συμμαθητές, φίλους ή πελάτες, δίνοντάς τους ενδείξεις και διορθώνοντάς τους κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η πρακτική διδασκαλία μπορεί να γίνει δια ζώσης ή χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης, όπως το Skype ή το Zoom.

Σημείωση

Δεν απαιτούνται ώρες για τα προγράμματα Injuries & Special Populations ή τα προγράμματα Προχωρημένου Επιπέδου. Ενδέχεται να ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να ολοκληρώσουν κάποιες ή όλες τις ώρες παρατήρησης, πρακτικής διδασκαλίας και σωματικής εξέτασης στο εκπαιδευτικό κέντρο ου προσφέρεται το Comprehensive Program.

Επικοινωνήστε απευθείας με το εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο σκοπεύετε να εκπαιδευτείτε για περισσότερες πληροφορίες.

Credits Δια βίου Εκπαίδευσης (CECs)

12.0 STOTT PILATES®

Εισαγωγή

Για πολλά άτομα η απόφαση να γίνουν επαγγελματίες εκπαιδευτές Pilates προέρχεται από την ανάγκη να ξεκινήσουν μια νέα σταδιοδρομία, από το πάθος για το fitness, ή από την επιθυμία να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Πριν εγγραφείτε στην εκπαίδευση, βεβαιωθείτε ότι η προσωπική σας πρακτική Pilates και οι βασικές σας γνώσεις για την εργασία είναι ισχυρά. Η γνώση του Pilates στο ίδιο σας το σώμα θα σας βοηθήσει όχι μόνο να εκτιμήσετε τη μέθοδο αλλά και να τη διδάξετε στους πελάτες σας. Παρακολουθήστε μαθήματα Pilates στο γυμναστήριό σας ή βρείτε ένα studio και παρακολουθήστε DVD Pilates. Με άλλα λόγια, κάντε ό,τι μπορείτε για να εξοικειωθείτε πληρέστερα με τη δουλειά.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Αναζητούμε δυναμικά άτομα με υψηλά κίνητρα και ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και:

Κάποια εκπαίδευση σε χορό, fitness ή κίνηση

Τουλάχιστον 30 ώρες συμμετοχή σε μαθήματα/προπονήσεις Pilates

Τα διαθέσιμά
Comprehensive
προγράμματά μας

Comprehensive
Matwork & Reformer (CMR)


ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Comprehensive Cadillac,
Chair & Barrels (CCCB)


ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τι λένε οι Licensed Instructors της STOTT PILATES®

Δέσποινα Χρυσάνθου

Επαγγελματίας Χορεύτρια Κλασσικού Μπαλέτου


Οι εκπαιδεύσεις της STOTT PILATES ήταν ότι χρειαζόμουν για να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και αναβαθμίσεις της μυοσκελετικής λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος αφού η MERRITHEW φροντίζει να αναβαθμίζει και να διαμορφώνει το ασκησιολόγιο της ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Εκσυγχρονισμένες μέθοδοι εκγύμνασης για όλους από επαγγελματίες αθλητές μέχρι ηλικιωμένους.

Instagram: despinachr_

Φύλλια Μπακοπούλου

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Ιδιοκτήτρια γυμναστηρίου Top Gym | Τρίπολη


Η εκπαίδευση της STOTT PILATES στο Matwork και στο Reformer μου πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία γνώσης. Με βοήθησε να εμβαθύνω στις ασκήσεις και να τις τελειοποιήσω. Οι γνώσεις των καθηγητών μου έλυναν κάθε απορία κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.

Instagram: fyllia_bakopoulou

Kατερίνα Μπιζιλιώτη

Pilates Instructor | Καθηγήτρια Χορού | Owner of BODYBASICS PILATES


Ήρθα σε επαφή με την κίνηση από το μπαλέτο, το οποίο δίδαξα για πάνω από δέκα χρόνια σε εξειδικευμένες σχολές. Το 2006 όταν και ξεκίνησα τη λειτουργία του studio μου κατευθύνθηκα προς τη μέθοδο της STOTT PILATES καθώς είναι ένα καινοτόμο σύστημα που συνεχώς εξελίσσεται. Στη μέθοδο STOTT PILATES βρήκα την πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση για να νιώθω πλήρως καταρτισμένη απέναντι σε όλο το εύρος και τύπο πελατών που καθημερινά έρχομαι σε επαφή.

Instagram: body_basics_pilates_studio

Ελένη Δεμέκα

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής


Το πρόγραμμα πιστοποίησης STOTT PILATES προσφέρει σε κάθε επαγγελματία γυμναστικής την δυνατότητα να διευρύνει την εμπειρία και τη γνώση του μέσα από μια καινοτόμο μέθοδο εκγύμνασης Pilates. Συνδυάζει αποτελεσματικά θεωρία και πρακτική, δίνοντας έμφαση στην τεχνική εκμάθησης και στην εξατομικευμένη προσέγγιση. Η δυναμική του προγράμματος και ο τρόπος διεξαγωγής του συμβαδίζουν με την μέθοδο διδασκαλίας που ακολουθώ και την ανάγκη για συνεχή εξέλιξη.

Instagram: elenademeka
Comprehensive Matwork & Reformer (CMR)
Επενδύστε στον εξοπλισμό της Merrithew® και δημιουργήστε έξτρα έσοδο για το studio σας φιλοξενώντας εκπαιδεύσεις της STOTT PILATES®