INTENSIVE COURSES

Τα STOTT PILATES® Intensive Program (Επίπεδο 1) προορίζεται για όσους εργάζονται ήδη στους τομείς του fitness ή της κίνησης ή που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα Functional Anatomy και πληρούν τις προϋποθέσεις του μαθήματος Pilates. Δίνεται έμφαση στη διεύρυνση της τρέχουσας γνώσης των εκπαιδευόμενων, ενώ πραγματοποιείται πλήρης διδασκαλία των Πέντε Βασικών Αρχών του STOTT PILATES® και ασκήσεων Βασικού και Μεσαίου επιπέδου με ταχύρρυθμο τρόπο.

Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για όσους δεν μπορούν να αφιερώσουν το χρόνο που απαιτείται για το Comprehensive πρόγραμμα λόγω εργασίας ή/και δυσκολιών προγραμματισμού.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διδάξουν τη μέθοδο άσκησης STOTT PILATES®. Μετά την επιτυχή εξέταση αναγνωρίζονται ως Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές STOTT PILATES®. Μόνο μετά την παραλαβή του πιστοποιητικού τους θα έχουν το δικαίωμα να θεωρούνται Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές STOTT PILATES®. Τα προγράμματά μας παρέχουν έναν ισορροπημένο και εμπεριστατωμένο συνδυασμό θεωρίας, παρατήρησης και πρακτικής εμπειρίας για να σας βοηθήσουν να κατακτήσετε το ρεπερτόριο των ασκήσεων.

01. Intensive Mat-Plus™ (IMP)

Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για όσους εργάζονται ήδη στους τομείς του fitness ή της κίνησης, καθώς και σε όσους δεν μπορούν να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για το Comprehensive Program λόγω εργασίας και/ή δυσκολιών προγραμματισμού. Πραγματοποιείται σε 2 εβδομάδες ή σε 3 Σαββατοκύριακα. Χτίζοντας πάνω στις γνώσεις σας στον τομέα, το πρόγραμμα σάς διδάσκει πώς να σχεδιάζετε και να καθοδηγείτε τις ασκήσεις STOTT PILATES® Matwork Επιπέδου 1 σε Βασικό και Μεσαίο επίπεδο δυσκολίας για ατομική ή ομαδική προπόνηση σε ένα ευρύ φάσμα ασκούμενων. Θα φύγετε με γερές βάσεις και τις απαιτούμενες δεξιότητες για να αναπτύξετε αποτελεσματικά προγράμματα Pilates Matwork που παρακινούν τους ασκούμενούς σας.

Λεπτομέρειες

Τι θα μάθετε

Τις Πέντε Βασικές Αρχές STOTT PILATES®

Προπονήσεις Βασικού, Μεσαίου, Προχωρημένου επιπέδου

Παραλλαγές με Flex-Band, Fitness Circle και Arc Barrel

Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και παρατήρησης

Λεκτικές και οπτικές ενδείξεις για ενίσχυση της απόδοσης και την κινητοποίηση των ασκούμενων

Θεωρία και πράξη ανάλυσης στάσης του σώματος

63 ασκήσεις και τροποποιήσεις για συγκεκριμένους σωματότυπους, θέματα και προβλήματα στάσης του σώματος

Πώς να ενσωματώσετε εξοπλισμό αντίστασης για την υποστήριξη και εντατικοποίηση των ασκήσεων

Επίπεδα ασκήσεων σε σχέση με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό προγράμματος

Δημιουργία προγράμματος για ατομική και ομαδική προπόνηση

Απαιτήσεις για την πιστοποίηση

40 ώρες εκπαίδευσης και διδασκαλίας υπό επίβλεψη

Τουλάχιστον 10 ώρες παρατήρησης

Τουλάχιστον 30 ώρες σωματικής εξέτασης

Τουλάχιστον 15 ώρες πρακτικής διδασκαλίας

Σύνολο: 95 ώρες

Παρατήρηση, πρακτική διδασκαλία και σωματική εξέταση

Για όλα τα προγράμματα απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ωρών παρατήρησης, πρακτικής διδασκαλίας και σωματικής εξέτασης, που θα πρέπει να συμπληρωθεί ανάμεσα στα εκπαιδευτικά sessions σε οποιαδήποτε εγκατάσταση & STOTT PILATES®. Ενδέχεται να απαιτείται και επιπλέον εκπαίδευση πριν την πιστοποίηση. Οι ώρες της πρακτικής διδασκαλίας και της σωματικής εξέτασης θα πρέπει να καταγράφονται εκτός των εκπαιδευτικών ωρών. Τα ημερολόγια πρακτικής θα πρέπει να υποβάλλονται κατά την ημερομηνία της εξέτασης (είτε γραπτής είτε πρακτικής εξέτασης). Αν ο εκπαιδευόμενος δεν υποβάλλει όλα τα ημερολόγια εντός 7 ημερών από το τελευταίο μέρος της εξέτασης, ακυρώνεται όλη η εξέταση.

Παρατήρηση

Οι ώρες παρατήρησης μπορούν να καταγραφούν κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών του μαθήματος ή μετά από μάθημα STOTT PILATES® και μπορούν να συγκεντρωθούν παρακολουθώντας έναν Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES® που διδάσκει (δια ζώσης ή διαδικτυακά), καθώς και παρατηρώντας τα σχετικά βίντεο μαθημάτων σε DVD ή μέσω του Merrithew Connect™. Συνιστούμε το 50-80% των ωρών σας να ολοκληρώνεται παρακολουθώντας Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε άδεια από το Merrithew Training Center ή/και παρουσιάζοντας τον Εκπαιδευτή αρκετά έγκαιρα.

Σωματική εξέταση

Οι ώρες σωματικής εξέτασης αφορούν την εκτέλεση των ασκήσεων που διδάσκονται στο μάθημα. Η σωματική εξέταση του υλικού είναι πολύ σημαντική, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση μέσω του ίδιου σας του σώματος σε πρώτη φάση, πριν επιχειρήσετε να διδάξετε κάποιον άλλο. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσετε ότι το σώμα σας είναι έτοιμο για την αυξημένη πρόκληση σε κάθε επίπεδο ασκήσεων, καθώς προχωράτε την Εκπαίδευσή σας ως Γυμναστές STOTT PILATES®. Η παρακολούθηση ενός μαθήματος με Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES® ή η προπόνηση με το αντίστοιχο μάθημα βιντεοσκοπημένο σε DVD ή μέσω του Merrithew Connect μπορεί να χαρακτηριστεί ως σωματική εξέταση και μπορεί να συμπληρωθεί ατομικά ή με άλλους εκπαιδευόμενους.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα online Pilates session ή σε ένα online ομαδικό μάθημα Pilates που διδάσκει το ρεπερτόριο του STOTT PILATES® με Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES®. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ένα Merrithew Online Workshop (προσφέρεται από τα Merrithew Training Centres παγκοσμίως ή από το Corporate Training Center).

Πρακτική διδασκαλία

Οι ώρες πρακτικής διδασκαλίας μπορούν να συμπληρωθούν διδάσκοντας το ρεπερτόριο του προγράμματος STOTT PILATES® σε οικογένεια, συμμαθητές, φίλους ή πελάτες, δίνοντάς τους ενδείξεις και διορθώνοντάς τους κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η πρακτική διδασκαλία μπορεί να γίνει δια ζώσης ή χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης, όπως το Skype ή το Zoom.

Σημειώστε ότι δεν απαιτούνται ώρες για τα προγράμματα Injuries & Special Populations ή τα προγράμματα Προχωρημένου Επιπέδου.

Εισαγωγή

Στη ροή Intensive αναζητούμε δυναμικά άτομα με υψηλά κίνητρα, που διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες ειδικά για τον κλάδο, καθώς και ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν

Σημερινούς επαγγελματίες από τους χώρους της υγείας και του fitness με προηγούμενη διδακτική εμπειρία

Όσους αλλάζουν σταδιοδρομία και θα ήθελαν να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους ενώ εξακολουθούν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Πρακτικές γνώσεις λειτουργικής ανατομίας και προηγούμενη συμμετοχή σε μάθημα ανατομίας που καλύπτει αναλυτικά το ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα και περιλαμβάνει μυϊκές συνδέσεις, δράσεις και βασική εμβιομηχανική. Τα αποδεκτά μαθήματα περιλαμβάνουν το μάθημα STOTT PILATES® Functional Anatomy ή ένα μάθημα ανατομίας ή φυσιολογίας σε επίπεδο πανεπιστημίου ή κολεγίου (τουλάχιστον 20–25 ώρες διδασκαλίας στην τάξη). Τα διαδικτυακά μαθήματα μπορούν να γίνουν δεκτά υπό τον όρο ότι περιλαμβάνουν τουλάχιστον 20-25 ώρες διδασκαλίας και εργασίες για το σπίτι, τεστ ή/και τελική εξέταση

Συμμετοχή τουλάχιστον 30 ωρών σε μαθήματα/προπονήσεις Pilates

Συνιστάται

3+ έτη διδασκαλίας κίνησης ή fitness. Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη υποψήφιοι με δυνατό ιστορικό συμμετοχής σε Pilates ή/και εμπειρία διδασκαλίας μαθητών/πελατών σε άλλο τομέα

02. Intensive Reformer (IR)

Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για όσους εργάζονται ήδη στους τομείς του fitness ή της κίνησης, καθώς και σε όσους δεν μπορούν να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για το Comprehensive Program λόγω εργασίας και/ή δυσκολιών προγραμματισμού. Πραγματοποιείται σε 3 εβδομάδες ή σε 4 Σαββατοκύριακα. Χτίζοντας πάνω στις γνώσεις σας στον τομέα, το πρόγραμμα σάς διδάσκει πώς να σχεδιάζετε και να καθοδηγείτε τις ασκήσεις STOTT PILATES® Reformer Επιπέδου 1 σε Βασικό και Μεσαίο επίπεδο δυσκολίας για ατομική ή ομαδική προπόνηση σε ένα ευρύ φάσμα ασκούμενων. Θα φύγετε με γερές βάσεις και τις απαιτούμενες δεξιότητες για να αναπτύξετε αποτελεσματικά προγράμματα Pilates Reformer που παρακινούν τους ασκούμενούς σας. Παρόλο που μπορείτε να παρακολουθήσετε το IR πριν από το IMP, σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε πρώτα το IMP.

Λεπτομέρειες

Τι θα μάθετε

Τις Πέντε Βασικές Αρχές STOTT PILATES®

Προπονήσεις Βασικού, Μεσαίου, Προχωρημένου επιπέδου

Αποτελεσματική χρήση του Reformer για την ενίσχυση της ευστάθειας και της δύναμης του κορμού, για την περιφερική προετοιμασία των άκρων, την ευστάθεια των αρθρώσεων, την κινητικότητα, την ισορροπία και το συντονισμό των κινήσεων

Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και παρατήρησης

Λεκτικές και οπτικές ενδείξεις για ενίσχυση της απόδοσης και την κινητοποίηση των ασκούμενων

Θεωρία και πράξη ανάλυσης στάσης του σώματος

139 ασκήσεις και τροποποιήσεις για συγκεκριμένους σωματότυπους, θέματα και προβλήματα στάσης του σώματος

Πώς να ενσωματώσετε εξοπλισμό αντίστασης για την υποστήριξη και εντατικοποίηση των ασκήσεων

Επίπεδα ασκήσεων σε σχέση με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό προγράμματος

Δημιουργία προγράμματος για ατομική και ομαδική προπόνηση

Απαιτήσεις για την πιστοποίηση

50 ώρες εκπαίδευσης και διδασκαλίας υπό επίβλεψη

Τουλάχιστον 10 ώρες παρατήρησης

Τουλάχιστον 40 ώρες σωματικής εξέτασης

Τουλάχιστον 25 ώρες πρακτικής διδασκαλίας

Σύνολο: 125 ώρες

Παρατήρηση, πρακτική διδασκαλία και σωματική εξέταση

Για όλα τα προγράμματα απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ωρών παρατήρησης, πρακτικής διδασκαλίας και σωματικής εξέτασης, που θα πρέπει να συμπληρωθεί ανάμεσα στα εκπαιδευτικά sessions σε οποιαδήποτε εγκατάσταση STOTT PILATES®. Ενδέχεται να απαιτείται και επιπλέον εκπαίδευση πριν την πιστοποίηση. Οι ώρες της πρακτικής διδασκαλίας και της σωματικής εξέτασης θα πρέπει να καταγράφονται εκτός των εκπαιδευτικών ωρών. Τα ημερολόγια πρακτικής θα πρέπει να υποβάλλονται κατά την ημερομηνία της εξέτασης (είτε γραπτής είτε πρακτικής εξέτασης). Αν ο εκπαιδευόμενος δεν υποβάλλει όλα τα ημερολόγια εντός 7 ημερών από το τελευταίο μέρος της εξέτασης, ακυρώνεται όλη η εξέταση.

Παρατήρηση

Οι ώρες παρατήρησης μπορούν να καταγραφούν κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών του μαθήματος ή μετά από μάθημα STOTT PILATES® και μπορούν να συγκεντρωθούν παρακολουθώντας έναν Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES® που διδάσκει (δια ζώσης ή διαδικτυακά), καθώς και παρατηρώντας τα σχετικά βίντεο μαθημάτων σε DVD ή μέσω του Merrithew Connect™. Συνιστούμε το 50-80% των ωρών σας να ολοκληρώνεται παρακολουθώντας Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε άδεια από το Merrithew Training Center ή/και παρουσιάζοντας τον Εκπαιδευτή αρκετά έγκαιρα.

Σωματική εξέταση

Οι ώρες σωματικής εξέτασης αφορούν την εκτέλεση των ασκήσεων που διδάσκονται στο μάθημα. Η σωματική εξέταση του υλικού είναι πολύ σημαντική, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση μέσω του ίδιου σας του σώματος σε πρώτη φάση, πριν επιχειρήσετε να διδάξετε κάποιον άλλο. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσετε ότι το σώμα σας είναι έτοιμο για την αυξημένη πρόκληση σε κάθε επίπεδο ασκήσεων, καθώς προχωράτε την Εκπαίδευσή σας ως Γυμναστές STOTT PILATES®. Η παρακολούθηση ενός μαθήματος με Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES® ή η προπόνηση με το αντίστοιχο μάθημα βιντεοσκοπημένο σε DVD ή μέσω του Merrithew Connect μπορεί να χαρακτηριστεί ως σωματική εξέταση και μπορεί να συμπληρωθεί ατομικά ή με άλλους εκπαιδευόμενους.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα online Pilates session ή σε ένα online ομαδικό μάθημα Pilates που διδάσκει το ρεπερτόριο του STOTT PILATES® με Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES®. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ένα Merrithew Online Workshop (προσφέρεται από τα Merrithew Training Centres παγκοσμίως ή από το Corporate Training Center).

Πρακτική διδασκαλία

Οι ώρες πρακτικής διδασκαλίας μπορούν να συμπληρωθούν διδάσκοντας το ρεπερτόριο του προγράμματος STOTT PILATES® σε οικογένεια, συμμαθητές, φίλους ή πελάτες, δίνοντάς τους ενδείξεις και διορθώνοντάς τους κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η πρακτική διδασκαλία μπορεί να γίνει δια ζώσης ή χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης, όπως το Skype ή το Zoom.

Σημειώστε ότι δεν απαιτούνται ώρες για τα προγράμματα Injuries & Special Populations ή τα προγράμματα Προχωρημένου Επιπέδου.

Εισαγωγή

Στη ροή Intensive αναζητούμε δυναμικά άτομα με υψηλά κίνητρα, που διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες ειδικά για τον κλάδο, καθώς και ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν

Σημερινούς επαγγελματίες από τους χώρους της υγείας και του fitness με προηγούμενη διδακτική εμπειρία

Όσους αλλάζουν σταδιοδρομία και θα ήθελαν να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους ενώ εξακολουθούν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Πρακτικές γνώσεις λειτουργικής ανατομίας και προηγούμενη συμμετοχή σε μάθημα ανατομίας που καλύπτει αναλυτικά το ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα και περιλαμβάνει μυϊκές συνδέσεις, δράσεις και βασική εμβιομηχανική. Τα αποδεκτά μαθήματα περιλαμβάνουν το μάθημα STOTT PILATES® Functional Anatomy ή ένα μάθημα ανατομίας ή φυσιολογίας σε επίπεδο πανεπιστημίου ή κολεγίου (τουλάχιστον 20–25 ώρες διδασκαλίας στην τάξη). Τα διαδικτυακά μαθήματα μπορούν να γίνουν δεκτά υπό τον όρο ότι περιλαμβάνουν τουλάχιστον 20-25 ώρες διδασκαλίας και εργασίες για το σπίτι, τεστ ή/και τελική εξέταση

Συμμετοχή τουλάχιστον 30 ωρών σε μαθήματα/προπονήσεις Pilates

Συνιστάται

3+ έτη διδασκαλίας κίνησης ή fitness. Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη υποψήφιοι με δυνατό ιστορικό συμμετοχής σε Pilates ή/και εμπειρία διδασκαλίας μαθητών/πελατών σε άλλο τομέα

03. Intensive Cadillac, Chair & Barrels (ICCB)

Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για όσους εργάζονται ήδη στους τομείς του fitness ή της κίνησης, καθώς και σε όσους δεν μπορούν να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για το Comprehensive Program λόγω εργασίας και/ή δυσκολιών προγραμματισμού. Πραγματοποιείται σε 3 εβδομάδες ή σε 4 Σαββατοκύριακα. Οι εκπαιδευόμενοι αυτού του προγράμματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το Intensive Mat Plus ή το Intensive Reformer. Το πρόγραμμα Cadillac, Chair, & Barrels έχει δομηθεί σε τρεις ξεχωριστές ενότητες, τις ICAD, ICHR και IBRL, παρέχοντάς σας τη μέγιστη ευελιξία. Για την πιστοποίηση απαιτείται η ολοκλήρωση και των τριών ενοτήτων.

Λεπτομέρειες

Intensive Cadillac (ICAD)

Χτίζοντας πάνω στις γνώσεις σας στον τομέα και το υλικό που έχετε μάθει στο IMP ή στο IR, θα μάθετε πώς να σχεδιάζετε και να καθοδηγείτε τις ασκήσεις του ρεπερτορίου STOTT PILATES® Cadillac Επιπέδου 1 σε Βασικό και Μεσαίο επίπεδο δυσκολίας για ατομική ή ομαδική προπόνηση σε ένα ευρύ φάσμα ασκούμενων. 125 σε Cadillac/Trapeze Table.

Τι θα μάθετε

Μία ποικιλία ασκήσεων που εκτελούνται σε Cadillac Trapeze Table μέσω του πλήρους ρεπερτορίου Βασικού και Μεσαίου επιπέδου

Θα εξοικειωθείτε καλύτερα με το Cadillac ως μέσο δημιουργίας ολοκληρωμένων προπονήσεων ή ως συμπλήρωμα σε προγράμματα με Matwork και άλλο εξοπλισμό

Να παρατηρείτε και να βιώνετε μια ποικιλία ασκήσεων, χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Cadillac, όπως τα Roll-Down Bar, Push-Thru Bar, Trapeze, Ελατήρια Χεριών και Ποδιών

Τους στόχους κάθε άσκησης, εμβιομηχανική και ευθυγράμμιση, καθώς και ενδείξεις και διορθώσεις για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Πώς να εφαρμόζετε τις Πέντε Βασικές Αρχές STOTT PILATES® σε μια ποικιλία ασκήσεων, παραλλαγών και τροποποιήσεων

Θα εξοικειωθείτε με τις οδηγίες ασφάλειας και τη χρήση του εξοπλισμού για μια ποικιλία ασκούμενων

Απαιτήσεις για την πιστοποίηση

25 ώρες εκπαίδευσης και διδασκαλίας υπό επίβλεψη

Τουλάχιστον 10 ώρες παρατήρησης

Τουλάχιστον 15 ώρες σωματικής εξέτασης

Τουλάχιστον 10 ώρες πρακτικής διδασκαλίας

Σύνολο: 60 ώρες

Παρατήρηση, πρακτική διδασκαλία και σωματική εξέταση

Για όλα τα προγράμματα απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ωρών παρατήρησης, πρακτικής διδασκαλίας και σωματικής εξέτασης, που θα πρέπει να συμπληρωθεί ανάμεσα στα εκπαιδευτικά sessions σε οποιαδήποτε εγκατάσταση STOTT PILATES®. Ενδέχεται να απαιτείται και επιπλέον εκπαίδευση πριν την πιστοποίηση. Οι ώρες της πρακτικής διδασκαλίας και της σωματικής εξέτασης θα πρέπει να καταγράφονται εκτός των εκπαιδευτικών ωρών. Τα ημερολόγια πρακτικής θα πρέπει να υποβάλλονται κατά την ημερομηνία της εξέτασης (είτε γραπτής είτε πρακτικής εξέτασης). Αν ο εκπαιδευόμενος δεν υποβάλλει όλα τα ημερολόγια εντός 7 ημερών από το τελευταίο μέρος της εξέτασης, ακυρώνεται όλη η εξέταση.

Παρατήρηση

Οι ώρες παρατήρησης μπορούν να καταγραφούν κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών του μαθήματος ή μετά από μάθημα STOTT PILATES® και μπορούν να συγκεντρωθούν παρακολουθώντας έναν Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES® που διδάσκει (δια ζώσης ή διαδικτυακά), καθώς και παρατηρώντας τα σχετικά βίντεο μαθημάτων σε DVD ή μέσω του Merrithew Connect™. Συνιστούμε το 50-80% των ωρών σας να ολοκληρώνεται παρακολουθώντας Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε άδεια από το Merrithew Training Center ή/και παρουσιάζοντας τον Εκπαιδευτή αρκετά έγκαιρα.

Σωματική εξέταση

Οι ώρες σωματικής εξέτασης αφορούν την εκτέλεση των ασκήσεων που διδάσκονται στο μάθημα. Η σωματική εξέταση του υλικού είναι πολύ σημαντική, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση μέσω του ίδιου σας του σώματος σε πρώτη φάση, πριν επιχειρήσετε να διδάξετε κάποιον άλλο. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσετε ότι το σώμα σας είναι έτοιμο για την αυξημένη πρόκληση σε κάθε επίπεδο ασκήσεων, καθώς προχωράτε την Εκπαίδευσή σας ως Γυμναστές STOTT PILATES®. Η παρακολούθηση ενός μαθήματος με Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES® ή η προπόνηση με το αντίστοιχο μάθημα βιντεοσκοπημένο σε DVD ή μέσω του Merrithew Connect μπορεί να χαρακτηριστεί ως σωματική εξέταση και μπορεί να συμπληρωθεί ατομικά ή με άλλους εκπαιδευόμενους.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα online Pilates session ή σε ένα online ομαδικό μάθημα Pilates που διδάσκει το ρεπερτόριο του STOTT PILATES® με Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES®. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ένα Merrithew Online Workshop (προσφέρεται από τα Merrithew Training Centres παγκοσμίως ή από το Corporate Training Center).

Πρακτική διδασκαλία

Οι ώρες πρακτικής διδασκαλίας μπορούν να συμπληρωθούν διδάσκοντας το ρεπερτόριο του προγράμματος STOTT PILATES® σε οικογένεια, συμμαθητές, φίλους ή πελάτες, δίνοντάς τους ενδείξεις και διορθώνοντάς τους κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η πρακτική διδασκαλία μπορεί να γίνει δια ζώσης ή χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης, όπως το Skype ή το Zoom.

Σημειώστε ότι δεν απαιτούνται ώρες για τα προγράμματα Injuries & Special Populations ή τα προγράμματα Προχωρημένου Επιπέδου.

Εισαγωγή

Στη ροή Intensive αναζητούμε δυναμικά άτομα με υψηλά κίνητρα, που διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες ειδικά για τον κλάδο, καθώς και ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν

Σημερινούς επαγγελματίες από τους χώρους της υγείας και του fitness με προηγούμενη διδακτική εμπειρία

Όσους αλλάζουν σταδιοδρομία και θα ήθελαν να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους ενώ εξακολουθούν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Πρακτικές γνώσεις λειτουργικής ανατομίας και προηγούμενη συμμετοχή σε μάθημα ανατομίας που καλύπτει αναλυτικά το ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα και περιλαμβάνει μυϊκές συνδέσεις, δράσεις και βασική εμβιομηχανική. Τα αποδεκτά μαθήματα περιλαμβάνουν το μάθημα STOTT PILATES® Functional Anatomy ή ένα μάθημα ανατομίας ή φυσιολογίας σε επίπεδο πανεπιστημίου ή κολεγίου (τουλάχιστον 20–25 ώρες διδασκαλίας στην τάξη). Τα διαδικτυακά μαθήματα μπορούν να γίνουν δεκτά υπό τον όρο ότι περιλαμβάνουν τουλάχιστον 20-25 ώρες διδασκαλίας και εργασίες για το σπίτι, τεστ ή/και τελική εξέταση

Συμμετοχή τουλάχιστον 30 ωρών σε μαθήματα/προπονήσεις Pilates

Συνιστάται

3+ έτη διδασκαλίας κίνησης ή fitness. Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη υποψήφιοι με δυνατό ιστορικό συμμετοχής σε Pilates ή/και εμπειρία διδασκαλίας μαθητών/πελατών σε άλλο τομέα