Intensive
Reformer
(IR)

Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για όσους εργάζονται ήδη στους τομείς του fitness ή της κίνησης, καθώς και σε όσους δεν μπορούν να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για το Comprehensive Program λόγω εργασίας και/ή δυσκολιών προγραμματισμού. Πραγματοποιείται σε 3 εβδομάδες ή σε 4 Σαββατοκύριακα.

Χτίζοντας πάνω στις γνώσεις σας στον τομέα, το πρόγραμμα σάς διδάσκει πώς να σχεδιάζετε και να καθοδηγείτε τις ασκήσεις STOTT PILATES® Reformer Επιπέδου 1 σε Βασικό και Μεσαίο επίπεδο δυσκολίας για ατομική ή ομαδική προπόνηση σε ένα ευρύ φάσμα ασκούμενων. Θα φύγετε με γερές βάσεις και τις απαιτούμενες δεξιότητες για να αναπτύξετε αποτελεσματικά προγράμματα Pilates Reformer που παρακινούν τους ασκούμενούς σας. Παρόλο που μπορείτε να παρακολουθήσετε το IR πριν από το IMP, σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε πρώτα το IMP.

Λεπτομέρειες

Τι θα μάθετε

Τις Βασικές Αρχές STOTT PILATES®

Προπονήσεις Βασικού, Μεσαίου, Προχωρημένου επιπέδου

Αποτελεσματική χρήση του Reformer για την ενίσχυση της ευστάθειας και της δύναμης του κορμού, για την περιφερική προετοιμασία των άκρων, την ευστάθεια των αρθρώσεων, την κινητικότητα, την ισορροπία και το συντονισμό των κινήσεων

Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και παρατήρησης

Λεκτικές και οπτικές ενδείξεις για ενίσχυση της απόδοσης και την κινητοποίηση των ασκούμενων

Θεωρία και πράξη ανάλυσης στάσης του σώματος

139 ασκήσεις και τροποποιήσεις για συγκεκριμένους σωματότυπους, θέματα και προβλήματα στάσης του σώματος

Πώς να ενσωματώσετε εξοπλισμό αντίστασης για την υποστήριξη και εντατικοποίηση των ασκήσεων

Επίπεδα ασκήσεων σε σχέση με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό προγράμματος

Δημιουργία προγράμματος για ατομική και ομαδική προπόνηση

Απαιτήσεις για την πιστοποίηση

50 ώρες εκπαίδευσης και διδασκαλίας υπό επίβλεψη

Τουλάχιστον 10 ώρες παρατήρησης

Τουλάχιστον 40 ώρες σωματικής εξέτασης

Τουλάχιστον 25 ώρες πρακτικής διδασκαλίας

Σύνολο: 125 ώρες

Παρατήρηση, πρακτική διδασκαλία και σωματική εξέταση

Για όλα τα προγράμματα απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ωρών παρατήρησης, πρακτικής διδασκαλίας και σωματικής εξέτασης, που θα πρέπει να συμπληρωθεί ανάμεσα στα εκπαιδευτικά sessions σε οποιαδήποτε εγκατάσταση STOTT PILATES®. Ενδέχεται να απαιτείται και επιπλέον εκπαίδευση πριν την πιστοποίηση. Οι ώρες της πρακτικής διδασκαλίας και της σωματικής εξέτασης θα πρέπει να καταγράφονται εκτός των εκπαιδευτικών ωρών. Τα ημερολόγια πρακτικής θα πρέπει να υποβάλλονται κατά την ημερομηνία της εξέτασης (είτε γραπτής είτε πρακτικής εξέτασης). Αν ο εκπαιδευόμενος δεν υποβάλλει όλα τα ημερολόγια εντός 7 ημερών από το τελευταίο μέρος της εξέτασης, ακυρώνεται όλη η εξέταση.

Παρατήρηση

Οι ώρες παρατήρησης μπορούν να καταγραφούν κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών του μαθήματος ή μετά από μάθημα STOTT PILATES® και μπορούν να συγκεντρωθούν παρακολουθώντας έναν Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES® που διδάσκει (δια ζώσης ή διαδικτυακά), καθώς και παρατηρώντας τα σχετικά βίντεο μαθημάτων σε DVD ή μέσω του Merrithew Connect™. Συνιστούμε το 50-80% των ωρών σας να ολοκληρώνεται παρακολουθώντας Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε άδεια από το Merrithew Training Center ή/και παρουσιάζοντας τον Εκπαιδευτή αρκετά έγκαιρα.

Σωματική εξέταση

Οι ώρες σωματικής εξέτασης αφορούν την εκτέλεση των ασκήσεων που διδάσκονται στο μάθημα. Η σωματική εξέταση του υλικού είναι πολύ σημαντική, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση μέσω του ίδιου σας του σώματος σε πρώτη φάση, πριν επιχειρήσετε να διδάξετε κάποιον άλλο. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσετε ότι το σώμα σας είναι έτοιμο για την αυξημένη πρόκληση σε κάθε επίπεδο ασκήσεων, καθώς προχωράτε την Εκπαίδευσή σας ως Γυμναστές STOTT PILATES®. Η παρακολούθηση ενός μαθήματος με Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES® ή η προπόνηση με το αντίστοιχο μάθημα βιντεοσκοπημένο σε DVD ή μέσω του Merrithew Connect μπορεί να χαρακτηριστεί ως σωματική εξέταση και μπορεί να συμπληρωθεί ατομικά ή με άλλους εκπαιδευόμενους.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα online Pilates session ή σε ένα online ομαδικό μάθημα Pilates που διδάσκει το ρεπερτόριο του STOTT PILATES® με Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή/Εκπαιδευτή Γυμναστών STOTT PILATES®. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ένα Merrithew Online Workshop (προσφέρεται από τα Merrithew Training Centres παγκοσμίως ή από το Corporate Training Center).

Πρακτική διδασκαλία

Οι ώρες πρακτικής διδασκαλίας μπορούν να συμπληρωθούν διδάσκοντας το ρεπερτόριο του προγράμματος STOTT PILATES® σε οικογένεια, συμμαθητές, φίλους ή πελάτες, δίνοντάς τους ενδείξεις και διορθώνοντάς τους κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η πρακτική διδασκαλία μπορεί να γίνει δια ζώσης ή χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης, όπως το Skype ή το Zoom.

Σημειώστε ότι δεν απαιτούνται ώρες για τα προγράμματα Injuries & Special Populations ή τα προγράμματα Προχωρημένου Επιπέδου.

Εισαγωγή

Στη ροή Intensive αναζητούμε δυναμικά άτομα με υψηλά κίνητρα, που διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες ειδικά για τον κλάδο, καθώς και ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν

Σημερινούς επαγγελματίες από τους χώρους της υγείας και του fitness με προηγούμενη διδακτική εμπειρία

Όσους αλλάζουν σταδιοδρομία και θα ήθελαν να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους ενώ εξακολουθούν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Πρακτικές γνώσεις λειτουργικής ανατομίας και προηγούμενη συμμετοχή σε μάθημα ανατομίας που καλύπτει αναλυτικά το ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα και περιλαμβάνει μυϊκές συνδέσεις, δράσεις και βασική εμβιομηχανική. Τα αποδεκτά μαθήματα περιλαμβάνουν το μάθημα STOTT PILATES® Functional Anatomy ή ένα μάθημα ανατομίας ή φυσιολογίας σε επίπεδο πανεπιστημίου ή κολεγίου (τουλάχιστον 20–25 ώρες διδασκαλίας στην τάξη). Τα διαδικτυακά μαθήματα μπορούν να γίνουν δεκτά υπό τον όρο ότι περιλαμβάνουν τουλάχιστον 20-25 ώρες διδασκαλίας και εργασίες για το σπίτι, τεστ ή/και τελική εξέταση

Συμμετοχή τουλάχιστον 30 ωρών σε μαθήματα/προπονήσεις Pilates

Συνιστάται

3+ έτη διδασκαλίας κίνησης ή fitness. Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη υποψήφιοι με δυνατό ιστορικό συμμετοχής σε Pilates ή/και εμπειρία διδασκαλίας μαθητών/πελατών σε άλλο τομέα

Τα διαθέσιμά
Intensive
προγράμματά μας

Intensive
Mat-Plus™ (IMP)


ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Intensive Cadillac,
Chair & Barrels (ICCB)


ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τι λένε οι Licensed Instructors της STOTT PILATES®

Δέσποινα Χρυσάνθου

Επαγγελματίας Χορεύτρια Κλασσικού Μπαλέτου


Οι εκπαιδεύσεις της STOTT PILATES ήταν ότι χρειαζόμουν για να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και αναβαθμίσεις της μυοσκελετικής λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος αφού η MERRITHEW φροντίζει να αναβαθμίζει και να διαμορφώνει το ασκησιολόγιο της ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Εκσυγχρονισμένες μέθοδοι εκγύμνασης για όλους από επαγγελματίες αθλητές μέχρι ηλικιωμένους.

Instagram: despinachr_

Φύλλια Μπακοπούλου

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Ιδιοκτήτρια γυμναστηρίου Top Gym | Τρίπολη


Η εκπαίδευση της STOTT PILATES στο Matwork και στο Reformer μου πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία γνώσης. Με βοήθησε να εμβαθύνω στις ασκήσεις και να τις τελειοποιήσω. Οι γνώσεις των καθηγητών μου έλυναν κάθε απορία κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.

Instagram: fyllia_bakopoulou

Kατερίνα Μπιζιλιώτη

Pilates Instructor | Καθηγήτρια Χορού | Owner of BODYBASICS PILATES


Ήρθα σε επαφή με την κίνηση από το μπαλέτο, το οποίο δίδαξα για πάνω από δέκα χρόνια σε εξειδικευμένες σχολές. Το 2006 όταν και ξεκίνησα τη λειτουργία του studio μου κατευθύνθηκα προς τη μέθοδο της STOTT PILATES καθώς είναι ένα καινοτόμο σύστημα που συνεχώς εξελίσσεται. Στη μέθοδο STOTT PILATES βρήκα την πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση για να νιώθω πλήρως καταρτισμένη απέναντι σε όλο το εύρος και τύπο πελατών που καθημερινά έρχομαι σε επαφή.

Instagram: body_basics_pilates_studio

Ελένη Δεμέκα

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής


Το πρόγραμμα πιστοποίησης STOTT PILATES προσφέρει σε κάθε επαγγελματία γυμναστικής την δυνατότητα να διευρύνει την εμπειρία και τη γνώση του μέσα από μια καινοτόμο μέθοδο εκγύμνασης Pilates. Συνδυάζει αποτελεσματικά θεωρία και πρακτική, δίνοντας έμφαση στην τεχνική εκμάθησης και στην εξατομικευμένη προσέγγιση. Η δυναμική του προγράμματος και ο τρόπος διεξαγωγής του συμβαδίζουν με την μέθοδο διδασκαλίας που ακολουθώ και την ανάγκη για συνεχή εξέλιξη.

Instagram: elenademeka
Intensive Reformer (IR)
Επενδύστε στον εξοπλισμό της Merrithew® και δημιουργήστε έξτρα έσοδο για το studio σας φιλοξενώντας εκπαιδεύσεις της STOTT PILATES®