Τα Reformers της Merrithew λαμβάνουν ειδική πιστοποίηση από την ΕΕ. - Pilateshub - Merrithew™ - Leaders in Mindful Movement™

Τα Reformers της Merrithew λαμβάνουν ειδική πιστοποίηση από την ΕΕ.